Vilkår og betingelser - Afrikas Horisonter

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2729

Email: info@afrikashorisonter.com

Telefon: (+45) 60 16 75 90

Vilkår og betingelser

Vores vilkår og betingelser

 

AFRIKAS HORISONTERS VIRKE
Afrikas Horisonter er specialiseret i safari rejser til Kenya, Sydafrika og Botswana. Vi tilbyder rejserne både med og uden flybilletter. Flere af vores kunder ønsker selv at booke flybilletter grundet det store elektroniske udbud på internettet. Vi assisterer gerne med råd og vejledning samt med at henvise til de forskellige flyselskaber og websider, hvor flybilletter kan bestilles.

 

BESTILLING
Ved bestilling af rejse vil du som kunde få en bekræftelse og endelig rejsebeskrivelse med datoer så snart bookingen er bekræftet hos Afrikas Horisonters leverandør og kontor i Afrika. Der opkræves et depositum på 1.500 kr. pr. person for at kunne sikre din reservation.
Resterende 2 fakturas fremsendes på hhv. udbetaling og en slutbetaling når flybilletter er udstedt, endelig pris er på plads og valutakurser er fastlåst. Kan turen ikke bekræftes vil du straks få besked og alle eventuelle indbetalinger vil naturligvis blive refunderet til dig.

CORONA / COVID-19

 

HVIS JEG BESTILLER EN REJSE NU – FÅR JEG SÅ ALLE MINE PENGE RETUR HVIS VI IKKE KOMMER AFSTED?

Ja – DET GØR DU. Aflyses din rejse fra Afrikas Horisonters side eller aflyses rejsen grundet udenrigsministeriets rejsevejledning har gjort landet rødt, refunderes hele rejsens pris også. Vurderingen tages 14 dage før afrejse. Så helt kort – alle dine indbetalinger refunderes til dig. I tilfælde af afbestilling fra din side kan du læse nærmere under ”Afbestillings betingelser” længere nede.

 

Orange og røde lande, hvad er det?
På udenrigsministeriets hjemmeside kan du se under hvert land, hvorvidt der ”frarådes rejse” dertil eller blot ”frarådes ikke nødvendige rejser” dertil. Udenrigsministeriet har inddelt lande i 4 farver:

 

GRØN: Vær opmærksom
GUL: Vær ekstra forsigtig
ORANGE: Alle ikke-nødvendige rejser hertil frarådes
RØD: Alle rejser hertil frarådes

 

Ønsker du at rejse til en destination, som er “orange”, er det i dag muligt. Vi anbefaler dog, at du undersøger dine forsikringsforhold og hvorledes du er stillet i tilfælde af evt. karantæne, krav om test og, hvis du bliver syg med Covid-19. “Røde” lande bør du som udgangspunkt altid undgå at rejse til. Som rejsende er du ansvarlig for at sikre dig, at du opfylder alle nødvendige krav for indrejse til dit rejsemål. Du bør derfor orientere dig om lokale restriktioner forud for din rejse, fx via de danske ambassader.

 

ANDEN AFLYSNING FRA AFRIKAS HORISONTERS SIDE
En rejse kan af Afrikas Horisonter ligeledes aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som vi og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I ovennævnte tilfælde vil du naturligvis også få refunderet hele rejsens pris. Vi vil dog altid gøre vores bedste for at tilbyde dig et alternativ til den aflyste rejse.

 

HVAD HVIS JEG SELV AFBESTILLER MIN REJSE
I tilfælde af du bliver nødt at afbestille din rejse er der følgende betingelser –

 

AFBESTILLINGSBETINGELSER
Ved afbestilling mere end 60 dage inden afrejse
Hele rejsens pris refunderes minus annullerings gebyr på 300 kr. pr. person samt eventuelle ikke refunder bare omkostninger, så som udstedte flybilletter

 

Ved afbestilling mellem 60 og 46 dage inden afrejse:
60 % af rejsens pris refunderes minus ikke refunder bare omkostninger, så som evt. udstedte flybilletter samt annullerings gebyr på 300 kr. pr. person.

 

Ved afbestilling mellem 45 og 31 dage inden afrejse:
40% af rejsens pris refunderes minus ikke refunder bare omkostninger, så som udstedte flybilletter samt annullerings gebyr på 300 kr. pr. person.

 

Ved afbestilling mellem 30 og 0 dage inden afrejse:
Rejsens pris refunderes ikke.

 

Afbestillingsgebyret på 300 kr. pr. person skyldes at pakkerejseloven §9, stk. 4, ophæver rettigheden for gebyrfri annullering (afbestilling), hvis årsagen til din afbestilling er forhold, som var kendt på bestillingstidspunktet. F.eks. Covid-19 anses i dag for værende almen viden. Ligeledes går vi hos Afrikas Horisonter ikke ud fra, at man bestiller en rejse for så blot at afbestille den igen, uden nærmere årsag. Afbestilling skal sendes skriftligt til Afrikas Horisonter.

 

Skyldes din afbestilling sygdom eller andre årsager, som er dækket ind af din afbestillingsforsikring vil du normalt kunne få dækket alle dine udgifter af denne forsikring.

 

ÆNDRINGER
Ønsker du at ændre rejsedatoerne for din rejse efter at rejsen er booket og bekræftet fra Afrikas Horisonters leverandør, vil vi forsøge at efterkomme dit ønske så vidt det er muligt. Er din flybillet udstedt kan flybilletten normalt ikke ændres eller refunderes. Evt. refundering skal herpå søges hos dit forsikringsselskab. Ændring af rejsedatoer som kræver en ny flybillet koster udover flybillettens pris, 400 kr. pr. person samt evt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement etc.

 

FOR SEN ANKOMST
Hvis du selv har købt flybillet hos en anden udbyder og dit fly til din safarirejse bliver annulleret eller forsinket er det vigtigt du giver besked hurtigst muligt til Afrikas Horisonter og / eller på de i afrejsebrevet oplyste telefonnumre. Afrikas Horisonter kan ikke drages til ansvar for flyforsinkelser hvis du selv har arrangeret flyrejsen. En eventuelt tabt dag vil ikke blive refunderet af Afrikas Horisonter eller af overnatningsstedet. Afrikas Horisonter vil dog naturligvis udføre den tilbage værende del af din safari efter det aftalte turprogram, så snart du når frem, så vidt muligt.

 

BETALING
Når du har accepteret et tilbud, modtager du fakturaer og indbetaler depositum på vores bankkonto med henvisning til fakturanummeret, inden den angivne frist. Selve slutbetalingens endelige beløb kan variere en smule alt efter flybillettens pris på udstedelsestidspunktet.

 

BETALINGS RATER
Første betaling er et depositum på 1500 kr pr person
Anden betaling er en udbetaling på 30 % af rejsens pris.
Tredje betaling er en slutbetaling og endelig betaling på rejsen

 

PRISÆNDRINGER
Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger, ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. Dog vil rejsen maks. kunne stige med 10% af rejsens pris. Vi har endnu ikke udskrevet ekstra faktura hos Afrikas Horisonter da vi er imod den form for prispolitik.

 

EVT. REKLAMATION
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet så snart manglen konstateres. Afrikas Horisonter vil straks forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Afrikas Horisonter i hænde indenfor max. 1 md. efter rejsens afslutning.

 

KRAV TIL REJSENDE
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

 

PAS OG VISUM
Det er dit ansvar at sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder fra indrejse datoen) og de nødvendige visa og vaccinationer. Der skal være tomme sider til stempler i dit pas før indrejse, da du kan blive afvist, hvis det ikke er tilfældet. Vær desuden opmærksom på, at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis du har israelske stempler eller viseringer i dit pas.

 

Det er den rejsendes eget ansvar at sikre, at ind- og udrejseregler til de lande der besøges, overholdes. Det påhviler desuden den rejsende, før afrejse, at kontrollere, at alle rejsedokumenter er korrekte, og navne stavet korrekt i henhold til pas. Hvis der viser sig at være fejl kontakt Afrikas Horisonter hurtigst muligt.

 

Kontakt det pågældende lands ambassade for oplysning ang. visum. Udenlandske statsborgere bør søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør/rejsebureauet/Afrikas Horisonter.
VACCINATIONER
Kontakt venligst jeres læge, Udlands vaccinationen eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer.

 

FORSIKRINGER
Vi anbefaler at du tegner en rejseforsikring samt en afbestillingsforsikring.

 

Med ønsket om en god og tryg rejse

Afrikas Horisonter

TAG KONTAKT