Vilkår og betingelser - Afrikas Horisonter

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2729

Email: Afrikashorisonter@gmail.com

Telefon: (+45) 20 97 35 50

Vilkår og betingelser

Vores vilkår og betingelser

Vores vilkår og betingelser

Afrikas Horisonter er specialiseret i safari rejser til Kenya og Sydafrika. Vi tilbyder rejserne både med og uden flybilletter. Flere af vores kunder ønsker selv at booke flybilletter grundet det store elektroniske udbud på internettet. Vi assisterer meget gerne med råd og vejledning samt med at henvise til de forskellige flyselskaber og websider, hvor flybilletter kan bestilles.

 

BESTILLING

Ved bestilling af rejse vil du som kunde få en bekræftelse og turbeskrivelse, så snart bookingen er endeligt bekræftet hos Afrikas Horisonters leverandør og kontor i Afrika. Kan turen ikke bekræftes af leverandøren, vil du straks få besked og eventuelle indbetalinger vil straks blive refunderet til dig. Afrikas Horisonter forbeholder sig dermed ret til at fratræde et tilbud, hvis tilbuddet ikke kan bekræftes af Afrikas Horisonters leverandører, typisk indenfor 1-2 uger.

 

AFLYSNING

En rejse kan af Afrikas Horisonter aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som vi og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse, såsom naturkatastrofer, terror, eller lign.

I ovennævnte tilfælde har du intet krav på erstatning ud over naturligvis at få refunderet rejsens pris. Afrikas horisonter vil dog altid forsøge at gøre sit yderste for at tilbyde dig et alternativ til den aflyste rejse.

 

AFBESTILLING

Vi anbefaler altid at tegne en privat afbestillingsforsikring, da disse ofte dækker bredere ved sygdom eller anden årsag. Følgende betingelser er gældende hos os, hvis du skulle være i den uheldige situation at måtte aflyse din rejse.

 

Afbestilling af din rejse skal sendes skriftligt til Afrikas Horisonter via E-mail.

 

  • Ved afbestilling mere end 60 dage inden afrejse:

Det indbetalte beløb, minus gebyr på 300 kr. pr. person samt omkostninger ved banktransaktioner, refunderes.

 

  • Ved afbestilling mellem 60 og 46 dage inden afrejse:

60% af rejsens pris minus omkostninger ved banktransaktioner, refunderes.

 

  • Ved afbestilling mellem 45 og 31 dage inden afrejse:

40% af rejsens pris minus omkostninger ved banktransaktioner, refunderes.

 

  • Ved afbestilling mellem 30 og 0 dage inden afrejse:

Rejsens pris refunderes ikke.

 

Du kan vederlagsfrit afbestille en rejse, hvis der, inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Denne vurdering foretages altid med hensyntagen til officielle objektive udmeldinger fra udenrigsministeriet.

 

Din ret til at vederlagsfrit at afbestille rejsen bortfalder, hvis du ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt. Afbestiller du alligevel træder de almindelige afbestillingsregler i kraft, hvilket betyder, at der som oftest ikke er noget at refundere.

 

ÆNDRINGER

Ønsker du at ændre rejsedatoerne for din rejse efter at rejsen er booket og bekræftet fra Afrikas Horisonters leverandør, vil vi forsøge at efterkomme dit ønske så vidt det er muligt. Ændring af rejsedatoer koster 400 kr. pr. person samt evt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement etc.

 

FLYÆNDRINGER INDEN REJSEN STARTES

Har du selv booket dit fly og det ændres før din rejse påbegyndes, er det vigtigt, at du giver besked hurtigst muligt til Afrikas Horisonter. Vi vil gøre vores yderste for at tilrette rejsen efter jeres nye flyforbindelser, såfremt dette er muligt.

 

FOR SEN ANKOMST

Hvis dit fly til din safari bliver annulleret eller forsinket, er det vigtigt, du giver besked hurtigst muligt til Afrikas Horisonter og / eller på de i afrejsebrevet oplyste telefonnumre. Afrikas Horisonter kan ikke drages til ansvar for flyforsinkelser, da Afrikas Horisonter ikke arrangerer flyrejser. En eventuelt tabt dag vil ikke blive refunderet af Afrikas Horisonter eller af overnatningsstedet. Afrikas Horisonter vil dog naturligvis udføre den tilbage værende del af din safari efter det aftalte turprogram, så snart du når frem.

 

BETALING

Når du har accepteret et tilbud og modtager faktura, bedes du indbetale beløbet på vores bankkonto inden den angivne frist. Modtager vi ikke pengene til “betales senest datoen” på den pågældende faktura, anser vi rejsen for annulleret, og din booking slettes. Ved betaling af rejsen senere end 90 dage før afrejse, skal hele beløbet af rejsens totale pris betales i samme betaling.

 

UDBETALING

Når du bestiller en rejse mere end 90 dage før afrejsedatoen skal der falde en udbetaling til Afrikas Horisonter. Udbetalingen er normalt 30% af rejsens samlede pris. Rejsen betales normalt over 2 fakturaer. Faktura 1 er udbetaling på rejsen. Faktura 2 er restbetaling på rejsen.

 

KRAV TIL REJSENDE

Det er den rejsendes eget ansvar at sikre, at ind- og udrejseregler til de lande der besøges, overholdes.

 

  • Det påhviler desuden den rejsende, før afrejse, at kontrollere, at alle rejsedokumenter er korrekte, såsom pas og visum, og navne stavet korrekt i henhold til pas. Vær desuden opmærksom på, at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis du har israelske stempler eller viseringer i dit pas. Nogle lande kræver at passet skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomst. Check på de enkelte landes ambassader. Hvis der viser sig at være fejl kontakt Afrikas Horisonter hurtigst muligt.

 

  • vaccinationer, kontakt venligst jeres læge, Udlands vaccinationen eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger hvilke vaccinationer der kræves.

 

  • At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.

 

PRISÆNDRINGER

Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger, ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. Dog vil rejsen maks. kunne stige med 10% af rejsens pris.

 

REKLAMATION

Vi tilstræber os på at arrangere rejsen til din fulde tilfredshed. Såfremt der opstår reklamation over mangler på rejsen, skal disse rettes til bureauet, så snart manglen konstateres og Afrikas Horisonter vil straks forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Afrikas Horisonter i hænde indenfor max 2 md. efter rejsens afslutning.

 

FORSIKRINGER

Vi anbefaler at du tegner en dækkende rejseforsikring samt som tidligere beskrevet en afbestillingsforsikring, herunder også afbestilling forsikring ift. Flybilletter.

TAG KONTAKT